Les Bruixes. Opinions personals i cartes a Roald Dahl

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=100315110352-40af4cad7c044a008c63537b927b21e9 docname=les_bruixes_treballs_cartes_i_opinions_0910 username=1eso.jmq loadinginfotext=Les%20Bruixes%20de%20Roald%20Dahl.%20Cartes%20a%20l’autor.%20Opinions%20de%20l’alumnat%20de%20primer%20d’ESO width=420 height=297 unit=px]

Mapes conceptuals: La poesia

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=100217165144-b0d4ce42083b44ca9d3398b1874954f9 docname=mapes_conceptuals_poesia_a_b_c username=1eso.jmq loadinginfotext=LA%20POESIA.%20MAPA%20CONCEPTUAL width=420 height=148 unit=px]

Imatges poètiques

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=100215111028-89e59dd28dde4374ad821ccc7dd279f3 docname=imatges_po_tiques_1d_1e username=1eso.jmq loadinginfotext=Imatges%20po%C3%A8tiques width=420 height=297 unit=px]